Listopad 2015

Rynek obrotu nieruchomości generował rocznie około 50 miliardów złotych obrotu, za które były sprzedawane/ kupowane nieruchomości. Uzyskane pieniądze ze sprzedaży często pochodzące z kredytów bankowych zasilały wewnętrzny popyt i generowały podatki pośrednie  wynikające z wewnętrznej konsumpcji sprzedających  ziemię  np.  rolników,  którzy  sprzedali  grunty  pod  osiedle mieszkaniowe   a  za  pieniądze  kupowali  sobie  mercedesy. Takie transakcje […]