Reforma rolna

Co musisz mieć aby starać się o odzyskanie nieruchomości

Paweł Gazda        20 czerwca 2017        Komentarze (0)

Często spotykam się z pytaniem co trzeba mieć aby starać się o odzyskanie utraconego majątku. Oczywiście najlepiej mieć stare dokumenty. Wtedy sytuacja jest wręcz komfortowa i po analizie dokumentów już wiem czy w sprawie są szanse, jak duże co trzeba jeszcze zrobić. Sprawy z jakimi do mnie przychodzicie dotyczą jednak sytuacji które miały miejsce w […]

Odsetki od odszkodowań reprywatyzacyjnych czy się należą?

Paweł Gazda        12 października 2016        Komentarze (0)

W sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych do Skarbu Państwa, jak dawni właściciele nawet wygrywają sprawę dotyczącą należności głównej, przegrywają co do odsetek. Sądy zasądzają odsetki od dnia wydania wyroku a nie np. od dnia wezwania co miało miejsce np. 5 lat temu. Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 8.5% rocznie, wcześniej były większe. Oznacza to tym samym, iż […]

Dekret Rolny według Prawa i Sprawiedliwości

Paweł Gazda        14 kwietnia 2016        17 komentarzy

Senat wczoraj uchwalił ustawę o obrocie rolnym z drobnymi zmianami, które zostały przyjęte przez Sejm. Tym samym ustawa wejdzie w życie w kształcie praktycznie pierwotnym co oznacza, iż obrót nieruchomościami zostanie faktycznie zablokowany. Dekretem Bieruta zabrano własność milionów hektarów, pałaców ziemiaństwu, teraz odebrano choćby namiastkę rekompensaty, jaką było nabycie za 100 % przecież wartości swego […]

W nowej ustawie o ustroju rolnego komisja sejmowa przyjęła poprawki, które umożliwiają nabywanie nieruchomości przez kościół. Będą zatem dwa podmioty, tj. rolnik i kościół, które  będą mogły nabywać nieruchomości rolne. ( nieruchomość rolna to też ta z warunkami zabudowy, to też  domy  jednorodzinne, hale, magazyny, fabryki, grunty deweloperskie, przemysłowe, grunty w Warszawie obok Pałacu Kultury […]

W  projekcie  ustawy  dotyczącej  obrotu  nieruchomościami Prawo i  Sprawiedliwość  pozostawia przepis zabierający  tak  jak  to  uczyniono w  poprzedniej kadencji  prawo  pierwszeństwa dla byłych właścicieli nabycia swych  dawnych  zabranych  dekretem bieruta  nieruchomości. W  poprzednim  sejmie,  Prawo i  Sprawiedliwość  było  za  tym,  żeby  to prawo  zostawić a  nałożyć  na  spadkobierców  obowiązek  pracy na  gospodarstwie. Jak  wynika  z […]