Czy można odzyskać dworki odebrane w ramach reformy rolnej

Paweł Gazda        06 kwietnia 2015        Komentarze (0)

W świetle obecnych możliwości i orzecznictwa odzyskanie  dworku jeśli pozostaje on w gestii Skarbu Państwa jest możliwe. Jeśli właścicielem jest jednak osoba trzecia, która zakupiła tą nieruchomość w dobrej wierze to uprawnionemu przysługuje jedynie odszkodowanie.

Na cele reformy rolnej były przejmowane nieruchomości, które służyły lub mogły służyć do prowadzenia produkcji rolnej. W rzeczywistości jednak byłym właścicielom zabierano wszystko co mieli wyrzucając ich z ich siedzib rodowych. Nikt nie miał możliwości i prawa kwestionować powyższego. Sami byli właściciele i ich rodziny często byli pod kontrolą służb bezpieczeństwa. Dopiero po zmianie ustroju można skutecznie domagać się odzyskania dworków zabranych w ramach reformy rolnej. Na przestrzeni 25 lat orzecznictwo jednak ewoluuje na szczęście na korzyść byłych właścicieli. W pierwszych latach obecnego ustroju nie udawało się uzyskać pozytywnych rozstrzygnięć. Podmioty orzekające przyjmowały, iż skoro właściciel mieszkał w dworku to dworek był niezbędny do prowadzenia działalności rolnej albowiem to niejako z niego wydawano polecenia a to oznacza, iż służył prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Z czasem zaczęto wnikać czy w majątku nie było osoby zarządcy, który niejako zajmował się za właściciela zarządzeniem nieruchomości. Zarządca jako osoba, której trzeba było zapłacić występował w większych majątkach rolnych. W małych majątkach był niepotrzebny a dodatkowo generował zbędne koszty.

Obecne orzecznictwo jest niejednolite lecz zdaje się odchodzić od powyższego rozumienia. Uznaje się bowiem, iż jeśli dawny właściciel nawet zarządzał swym gospodarstwem rolnym ze swojego miejsca zamieszkania to nie jest to podstawa do przyjęcia , iż ten jego dworek podlegał przejęciu na cele reformy rolnej. Taka interpretacja jest korzystna dla byłych właścicieli nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej co umożliwia skuteczne dochodzenie swych praw. Jednakże  najczęściej  nie jest stosowana przez organy administracji  rozstrzygające spory dotyczące  reformy rolnej. 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariagazda@vp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: