O blogu

 

Niniejszy blog został poświęcony tematyce wywłaszczeń i reprywatyzacji.

Do jego stworzenia skłoniła mnie chęć przybliżenia tej tematyki osobom, którym uprzedni ustrój komunistyczny odebrał ich majątki rodzinne.

Sprawy dotyczące tego zagadnienia są wyjątkowo trudne i skomplikowane. Poprzedni właściciele latami dochodzą swych praw. Często długotrwałość tych postępowań wynika z błędnej koncepcji prowadzenia sprawy, choć wynika także z zachowania urzędników czy ogólnej zawiłości przepisów prawa i sposobu funkcjonowania sądów.

Równocześnie po upadku ustroju komunistycznego orzecznictwo dotyczące wywłaszczeń i reprywatyzacji ciągle się zmienia zarówno na korzyść bądź przeciwnie dla byłych właścicieli.

Skoro tu jesteś to znaczy, iż jesteście w trakcie próby odzyskania swej własności lub uzyskania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość lub zastanawiasz się czy masz jakieś szanse. Nie ma bowiem większego sensu starać się i ponosić zarazem koszty w sytuacji gdy sprawa jest nie do wygrania.

Mam nadzieje że blog pomoże wam w podjęciu odpowiednich decyzji, którego skutkiem będzie pozytywny efekt końcowy i odzyskanie utraconych majątków lub uzyskanie odszkodowania.