Styczeń 2016

W  projekcie  ustawy  dotyczącej  obrotu  nieruchomościami Prawo i  Sprawiedliwość  pozostawia przepis zabierający  tak  jak  to  uczyniono w  poprzedniej kadencji  prawo  pierwszeństwa dla byłych właścicieli nabycia swych  dawnych  zabranych  dekretem bieruta  nieruchomości. W  poprzednim  sejmie,  Prawo i  Sprawiedliwość  było  za  tym,  żeby  to prawo  zostawić a  nałożyć  na  spadkobierców  obowiązek  pracy na  gospodarstwie. Jak  wynika  z […]

Projekt nowej ustawy o ziemi rolnej

Paweł Gazda        14 stycznia 2016        2 komentarze

Pojawił  się  już nowy  projekt  ustawy  o  obrocie  ziemią rolną.  Projekt   zostawia  to co  jest  w uchwalonej  ustawie  o  kształtowaniu  ustroju rolnego  +  dodaje  szereg  kolejnych obostrzeń w  obrocie  ziemią.