Sierpień 2015

Według nowej ustawy o ustroju rolnym, nie będzie można sprzedać   faktycznie swej działki budowlanej, działki przemysłowej. Pomimo bowiem formalnej takiej możliwości nikt nie będzie chciał ich kupić ich  za cenę dzisiejszą. Jedyną grupą docelową kupców takich nieruchomości będzie rolnik mający kwalifikacje rolnicze, a dodatkowo od 5 lat zamieszkujący na terenie gminy, w której działka jest […]

Prezydent podpisał ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

Paweł Gazda        28 sierpnia 2015        3 komentarze

A  jednak  Prezydent  Andrzej  Duda  podpisał  ustawę o  kształtowaniu  ustroju rolnego.  Ustawa  ta  spowoduje totalny  bałagan w  obrocie  nieruchomościami.  Ustawa  została  podpisana,  pomimo tego, iż    opinie prawne sporządzone   w toku  prac  ustawodawczych  jednoznacznie  wskazywały na niezgodność  z Konstytucją oraz  prawem  międzynarodowym tej ustawy.   Nawet   Kancelaria  Prezydenta Komorowskiego  wskazywała  na  niekonstytucyjność  tej ustawy. Trzeba  […]

Odzyskanie jeziora odebranego na podstawie reformy rolnej

Paweł Gazda        27 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Na  podstawie  reformy rolnej  odbierano  grunty,  które  były  w  różnoraki sposób wykorzystywane.  W  skład  odebranych majątków wchodziły też  jeziora, zbiorniki wodne.   Dzisiaj  można  próbować je  odzyskiwać.   Zgodnie  bowiem  z interpretacją  orzecznictwa   te  części  odebranego majątku,  który nie  były  wykorzystywane  do celów  reformy rolnej,  nie  mogły  być  przejęte  na  cele  reformy.   Często jednakże przejmowano  wchodzące  w […]

Czy po 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie kupno działki budowlanej?

Paweł Gazda        26 sierpnia 2015        49 komentarzy

W czekającej na podpis Prezydenta ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zawarto zapisy, które uniemożliwią kupno/sprzedaż działek budowlanych. Swobodne przeniesienie własności dotyczyć będzie jedynie działek budowlanych objętych planem zagospodarowania. Działek takich jest stosunkowo niewiele. Działki, dla których nie ma planu zagospodarowania będą podlegały nowej ustawie. Nieruchomością rolną bowiem jest w rozumieniu ustawy nieruchomość, na której może […]

nowe postępowanie sądowo administracyjne

Paweł Gazda        20 sierpnia 2015        Komentarze (0)

W  dniu 15 sierpnia  weszła  w życie  zmiana  postępowania  sądowo administracyjnego.   Zmiana  ma  przyspieszyć  i uprościć  postępowanie  przed  Sądem  Administracyjnym i  niewątpliwie  idzie  w  dobrym kierunku  choć  z pewnością chciałoby się  więcej. Do  tej pory  bowiem  decydując  się  na  złożenie  skargi  do sądu  administracyjnego, której konsekwencją   zdecydowanej  większości  przypadków  jest  skarga  kasacyjna  do NSA,    w […]