Zwroty nieruchomości

Czy możliwe jest odzyskanie nieruchomości w częściach ułamkowych

Paweł Gazda        24 lipca 2018        Komentarze (0)

W wielu sprawach, które prowadzę okazuje się, iż jest kilku a czasem nawet kilkudziesięciu spadkobierców (w jednej z moich spraw ponad 100). Często są to osoby nawet nie spokrewnione, które nie mają ze sobą kontaktu. Są członkami bliższej lub dalszej rodziny, nie do końca pozostającej w przyjacielskich stosunkach. Odzyskanie nieruchomości w częściach ułamkowych W sytuacji […]

Duża ustawa reprywatyzacyjna- Nikt niczego nie dostanie a będą tylko zabierać.

Paweł Gazda        26 października 2017        Komentarze (1)

W zeszłym tygodniu ogłoszono decyzję o powstaniu projektu ,, dużej ustawy reprywatyzacyjnej”. Na razie nie wiadomo jak ona będzie wyglądać faktycznie. Nie wiadomo czy w ogóle wejdzie w życie, kiedy i jaka będzie ostateczna treść. Z zapowiedzi wynika, że dotyczyć ma całego kraju. Czytając projekt trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż ustawa reprywatyzacyjna będzie po raz drugi […]

Co musisz mieć aby starać się o odzyskanie nieruchomości

Paweł Gazda        20 czerwca 2017        Komentarze (1)

Często spotykam się z pytaniem co trzeba mieć aby starać się o odzyskanie utraconego majątku. Oczywiście najlepiej mieć stare dokumenty. Wtedy sytuacja jest wręcz komfortowa i po analizie dokumentów już wiem czy w sprawie są szanse, jak duże co trzeba jeszcze zrobić. Sprawy z jakimi do mnie przychodzicie dotyczą jednak sytuacji które miały miejsce w […]

Częstą sytuacją w praktyce jest okoliczność, iż wskutek wielu lat od momentu wywłaszczenia właściciel danej wywłaszczonej nieruchomości się zmienił. Czy można taką nieruchomość odzyskać? To zależy od wielu czynników. Należy bowiem wziąć pod rozwagę dwa przeciwstawne interesy, jeden obecnego właściciela, który np. kupił w dobrej wierze nieruchomość za czasami ogromne pieniądze. Z drugiej strony mamy […]

Stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowych.

Paweł Gazda        12 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Pierwszą drogą do odzyskania swej własności są postępowania o stwierdzenie nieważności. W wyniku tego postępowania można uzyskać pozytywną decyzję o tym, iż decyzja wywłaszczeniowa została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podstawą takiego stwierdzenia są wady w samej decyzji wywłaszczeniowej, powodujące niezgodność z prawem obowiązującym w dacie wydania decyzji o wywłaszczeniu. Pojęcie ,, rażącej wady” od […]