Maj 2015

Odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości

Paweł Gazda        13 maja 2015        Komentarze (0)

O ile nieruchomość została wywłaszczona, można próbować ją odzyskać. W wielu przypadkach jest to możliwe. Często jednak nie dochodzi do finału  z powodu  błędnego wyboru formy działania lub ich dublowania. Sprawy wywłaszczeniowe trwają chyba najdłużej ze wszystkich spraw cywilnych czy administracyjnych. Do mega szczęśliwców należy zaliczyć tych, którym uda się coś uzyskać po 2,3 latach. […]

Kiedy można odzyskać wywłaszczoną nieruchomość

Paweł Gazda        12 maja 2015        3 komentarze

Państwo komunistyczne w czasach poprzedniego ustroju odbierało nieruchomości pod pozorem różnych celów publicznych. Następowało  wywłaszczenie  byłego  właściciela. Często nic z tego nie wychodziło lub wychodziło co innego. Często takie sytuacje dają szanse osobom wywłaszczonym na odzyskanie i zwrot odebranych nieruchomości. Aby się  to udało  trzeba  w  pierwszej  kolejności  ustalić obecny  stan  prawny nieruchomości, to pozwoli  na […]

Skarb Państwa dalej wygrywa

Paweł Gazda        11 maja 2015        Komentarze (1)

Prokuratoria Generalna Skarbu państwa w 2014r. w sprawach dotyczących odpowiedzialności Skarbu Państwa,  z czego znaczna część dotyczy spraw wywłaszczeniowych,  ponownie  zanotowała  bardzo wysoką skuteczność.  Z zakończonych spraw 2462 prokuratoria wygrała, a przegrała zaledwie 218, z czego 63 – częściowo, łącznie oddalono roszczenia na 3,2 mld zł i 966 tys. euro. W 113 procesach przegranych przez […]

Przejęcie własności w ramach dekretu warszawskiego tzw Dekret Bieruta

Paweł Gazda        08 maja 2015        Komentarze (0)

Dekret warszawski potocznie nazywany Dekretem Bieruta wszedł w życie po wojnie na obszarze miasta Warszawy. Dekret ten zabierał własność nieruchomości właścicielom. Ówczesna władza uzasadniała to zniszczeniami jakie były w Warszawie, oraz oczywiście potrzebami mieszkańców. Dekret Bieruta przewidywał formę rekompensaty za utraconą własność. Było to tzw prawo własności czasowej. Formalnie można było się ubiegać o nie,  […]