Marzec 2016

Polecam artykuły z moim udziałem

Paweł Gazda        31 marca 2016        Komentarze (1)

W nowej ustawie o ustroju rolnego komisja sejmowa przyjęła poprawki, które umożliwiają nabywanie nieruchomości przez kościół. Będą zatem dwa podmioty, tj. rolnik i kościół, które  będą mogły nabywać nieruchomości rolne. ( nieruchomość rolna to też ta z warunkami zabudowy, to też  domy  jednorodzinne, hale, magazyny, fabryki, grunty deweloperskie, przemysłowe, grunty w Warszawie obok Pałacu Kultury […]

Decyzja administracyjna błędna a odszkodowanie

Paweł Gazda        03 marca 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu udało się mi z powodzeniem zakończyć prawomocnie trzy sprawy dotyczące uzyskania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Nieruchomości zostały wywłaszczone pod osiedle mieszkaniowe. Udało się doprowadzić do stwierdzenia, iż wydane decyzje wywłaszczeniowe wydane były z naruszeniem prawa. To naruszenie prawa polegało na naruszeniu przepisów o właściwości. Po prostu wydał decyzję organ, który nie miał […]