Decyzja administracyjna błędna a odszkodowanie

Paweł Gazda        03 marca 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu udało się mi z powodzeniem zakończyć prawomocnie trzy sprawy dotyczące uzyskania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Nieruchomości zostały wywłaszczone pod osiedle mieszkaniowe. Udało się doprowadzić do stwierdzenia, iż wydane decyzje wywłaszczeniowe wydane były z naruszeniem prawa. To naruszenie prawa polegało na naruszeniu przepisów o właściwości.

Po prostu wydał decyzję organ, który nie miał do tego kompetencji, co udało się wykazać i przekonać do tej koncepcji organ.

Nie doszło w tej sytuacji do stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej. Decyzja nie stwierdzała wydania decyzji z naruszeniem prawa z uwagi na nieodwracalne skutki prawne, co jest częste np. w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Naruszono jedynie i aż przepisy o właściwości.

W toku procesu cywilnego Prokuratoria Generalna argumentowała, iż i tak powodowie nie ponieśli szkody bo i tak wydana by była decyzja wywłaszczająca.

Faktycznie bowiem powstało osiedle mieszkaniowe na tych terenach. Faktycznie i tak by im ten grunt zabrano.

Przyjęcie koncepcji Prokuratorii Generalnej doprowadziło by do przegrania sprawy.

Na poparcie swego stanowiska powoływano się na szereg orzeczeń, w których faktycznie koncepcja ich jest uwzględniana przez Sądy.
Na szczęście zarówno Sąd Okręgowy jak i Apelacyjny nie przyjęły koncepcji pozwanego i zasądziły należności w każdej ze spraw.
Nie oznacza to, że Prokuratoria Generalna nie miała dużo racji w swej argumentacji.

Wydanie samej decyzji nadzorczej pozytywnej wcale nie musi doprowadzić do ostatecznego wygrania sprawy i uzyskania odszkodowania.

Wszystko bowiem zależy od sytuacji faktycznej w danej sprawie i co najważniejsze taktyki prowadzenia takiej sprawy popartej odpowiednią argumentacją.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariagazda@vp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: