Odsetki od odszkodowań reprywatyzacyjnych czy się należą?

Paweł Gazda        12 października 2016        Komentarze (0)

W sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych do Skarbu Państwa, jak dawni właściciele nawet wygrywają sprawę dotyczącą należności głównej, przegrywają co do odsetek. Sądy zasądzają odsetki od dnia wydania wyroku a nie np. od dnia wezwania co miało miejsce np. 5 lat temu.

Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 8.5% rocznie, wcześniej były większe. Oznacza to tym samym, iż zamiast dostać 100 tyś wraz z odsetkami za 5 lat tj. fizycznie około 150 tyś,  były właściciel dostaje 100 tys. Najczęściej i  tak jest usatysfakcjonowany tym, iż po 5 latach dostał jakieś pieniądze i te roszczenia o odsetki większość odpuszcza.

Sądy opierają się w tym zakresie na argumentacji Prokuratorii Generalnej popartej licznym orzecznictwem sądowym w tym zakresie. Sąd także nie ma innej możliwości, wobec braku odpowiedniej inicjatywy powodów, jak oddalić roszczenie o odsetki od daty wcześniejszej.

Tymczasem można uzyskać więcej aniżeli należność główna, można i trzeba walczyć także o odsetki nie tylko od dnia wyrokowania lecz od daty np. wezwania do zapłaty, doręczenia odpisu pozwu.

Zasądzenie odsetek zwiększa bowiem świadczenie o kilkadziesiąt procent. Przy odpowiedniej taktyce procesowej i przedstawieniu swojego stanowiska popartego orzecznictwem sądowym można uzyskać nie tylko należność główną lecz także i odsetki.

Wnosząc pozew trzeba przewidzieć zarzuty przeciwnika i przygotować proces tak aby uzyskać nie tylko należność główną lecz również odsetki od dnia wezwania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariagazda@vp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: