Inne przypadki utraty własności

Co musisz mieć aby starać się o odzyskanie nieruchomości

Paweł Gazda        20 czerwca 2017        Komentarze (0)

Często spotykam się z pytaniem co trzeba mieć aby starać się o odzyskanie utraconego majątku. Oczywiście najlepiej mieć stare dokumenty. Wtedy sytuacja jest wręcz komfortowa i po analizie dokumentów już wiem czy w sprawie są szanse, jak duże co trzeba jeszcze zrobić. Sprawy z jakimi do mnie przychodzicie dotyczą jednak sytuacji które miały miejsce w […]

Imperializm Państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

Paweł Gazda        14 lipca 2015        Komentarze (0)

Ciąg dalszy postu: Imperializm państwa w świetle uchwały III CZP 30/07 *** Moim zdaniem, nie można uznać, iż  objęcie  w  posiadanie  przez  Skarb Państwa, gminę która zajęła nieruchomość i rozpoczęła budowę było zdarzeniem cywilnoprawnym skoro przy   braku  ewentualnych  dowodów, przy  zastosowaniu   art. 231 kpc należy domniemywać, iż wszelkie w/w procedury administracyjne zostały zachowane o czym pisałem  wcześniej. Wszystkie […]

Imperializm Państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

Paweł Gazda        23 czerwca 2015        Komentarze (0)

Ciąg dalszy postu: Imperializm państwa w świetle uchwały III CZP 30/07 *** Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wydał między innymi zarządzenie w sprawie opracowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej technicznych norm zużycia materiałów w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Planu Gospodarczego na 1954r. Z dnia 1.04.1953r. ( ( M.P.nr 33, poz 421). Nastąpiło to w odesłaniu do […]

Imperializm Państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

Paweł Gazda        16 czerwca 2015        2 komentarze

Ciąg dalszy postu: Imperializm państwa w świetle uchwały III CZP 30/07 *** W dniu 14.04.1954r. wydano Instrukcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów ( M.P nr A-44 poz 635) w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planie budownictwa oraz w planach finansowania inwestycji, w której określono tryb przeprowadzania zmian w planach […]

Imperializm Państwa w świetle uchwały SN III CZP 30/07

Paweł Gazda        12 czerwca 2015        Komentarze (0)

W Uchwale  Sądu Najwyższego pełnego składu   z dnia 26 października 2007 r. III CZP 30/07   rozstrzygano  pojęcie ,,  imperializmu”  tj.  władczego  odebrania  ze  strony  Państwa  nieruchomości, którym  nie  można było  się przeciwstawić.   Imperializm  ten dotyczył  nieruchomości  odebranych  bez  jakiegokolwiek  tytułu prawnego  tj.  takiego, które  mogło by   prowadzić  do zasiedzenia  tak  przejętej nieruchomości i  starania się przez  […]