Inne przypadki utraty własności

Duża ustawa reprywatyzacyjna- Nikt niczego nie dostanie a będą tylko zabierać.

Paweł Gazda        26 października 2017        Komentarze (1)

W zeszłym tygodniu ogłoszono decyzję o powstaniu projektu ,, dużej ustawy reprywatyzacyjnej”. Na razie nie wiadomo jak ona będzie wyglądać faktycznie. Nie wiadomo czy w ogóle wejdzie w życie, kiedy i jaka będzie ostateczna treść. Z zapowiedzi wynika, że dotyczyć ma całego kraju. Czytając projekt trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż ustawa reprywatyzacyjna będzie po raz drugi […]

Co musisz mieć aby starać się o odzyskanie nieruchomości

Paweł Gazda        20 czerwca 2017        Komentarze (1)

Często spotykam się z pytaniem co trzeba mieć aby starać się o odzyskanie utraconego majątku. Oczywiście najlepiej mieć stare dokumenty. Wtedy sytuacja jest wręcz komfortowa i po analizie dokumentów już wiem czy w sprawie są szanse, jak duże co trzeba jeszcze zrobić. Sprawy z jakimi do mnie przychodzicie dotyczą jednak sytuacji które miały miejsce w […]

Imperializm Państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

Paweł Gazda        14 lipca 2015        Komentarze (0)

Ciąg dalszy postu: Imperializm państwa w świetle uchwały III CZP 30/07 *** Moim zdaniem, nie można uznać, iż  objęcie  w  posiadanie  przez  Skarb Państwa, gminę która zajęła nieruchomość i rozpoczęła budowę było zdarzeniem cywilnoprawnym skoro przy   braku  ewentualnych  dowodów, przy  zastosowaniu   art. 231 kpc należy domniemywać, iż wszelkie w/w procedury administracyjne zostały zachowane o czym pisałem  wcześniej. Wszystkie […]

Imperializm Państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

Paweł Gazda        23 czerwca 2015        Komentarze (0)

Ciąg dalszy postu: Imperializm państwa w świetle uchwały III CZP 30/07 *** Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wydał między innymi zarządzenie w sprawie opracowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej technicznych norm zużycia materiałów w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Planu Gospodarczego na 1954r. Z dnia 1.04.1953r. ( ( M.P.nr 33, poz 421). Nastąpiło to w odesłaniu do […]

Imperializm Państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

Paweł Gazda        16 czerwca 2015        2 komentarze

Ciąg dalszy postu: Imperializm państwa w świetle uchwały III CZP 30/07 *** W dniu 14.04.1954r. wydano Instrukcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów ( M.P nr A-44 poz 635) w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planie budownictwa oraz w planach finansowania inwestycji, w której określono tryb przeprowadzania zmian w planach […]