Imperializm Państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

Paweł Gazda        16 czerwca 2015        2 komentarze

Ciąg dalszy postu: Imperializm państwa w świetle uchwały III CZP 30/07

***

W dniu 14.04.1954r. wydano Instrukcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów ( M.P nr A-44 poz 635) w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planie budownictwa oraz w planach finansowania inwestycji, w której określono tryb przeprowadzania zmian w planach budowlanych.

Zgodnie z § 4 instrukcji wniosek był przesyłany do banku finansującego inwestycję, inwestora bezpośredniego, inwestora naczelnego, inwestora centralnego, wykonawcy, oraz do wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego, prezydium rady narodowej (wnioskodawcy), wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Oznaczało, to iż jakakolwiek inwestycja realizowana przez wnioskodawcę tj. prezydium rady narodowej (organ I szczebla) musiała uzyskać akceptację wielu organów państwowych, począwszy od samego planu, projektu finansowania aż po budowę i jej końcowe stadium ( § 5 i nast. ).

Nadto zgodnie z § 11 oraz uchwałą Rady Ministrów nr 148 z dnia 27.03.1954r. na zwiększenie limitu robót budowlanych musiała być uzyskana zgoda przedsiębiorstwa wykonującego prace. Gospodarka planowana jaka funkcjonowała, w sposób precyzyjny określała co się będzie budować w danym województwie, mieście i przez kogo.

Zmiany powyższe musiały być akceptowane, albowiem moce osobowe produkcyjne, jak również moce materiałowe były skromne. Nie można było budować czegoś, czego nie było w planach. Nie było bowiem ludzi, którzy mieli to wykonać, nie było materiałów, albowiem trzeba było uzyskiwać przydziały na nie, nie było źródła finansowania, albowiem jedynie na planowe inwestycje były przeznaczane i tak niewystarczające środki.

Zgodnie z § 12 –14 należało uzyskiwać zgody na zmiany, jak również Minister zobligowany był powiadamiać banki o przekazywaniu uprawnień. Należało ewidencjować zmiany w planie § 15-18 oraz zmieniać plany finansowe § 19-29. Na daną inwestycję czy jej zmianę należało uzyskać zgodę na jej finansowanie a jej brak nie pozwalał na inwestycję.

Obowiązki dotyczące inwestycji centralnych i terenowych wynikają § 30 -37. Obowiązki terenowych prezydiów rad narodowych wynikają z § 38-46. Prezydia rad narodowych zobligowane były do dokonywania inwestycji w ramach planów finansowych a jeśli dokonywano zmian winne one być zaakceptowane i zgodne z zapisami instrukcji. Jak wynika z załączników nr 1-4 do instrukcji należało uzyskać zgodę kilku podmiotów na zmiany w inwestycji i dokonać przesunięć finansowych i rzeczowych.

Wydano instrukcję Ministra Finansów z dnia 13.10.1953r. M.P nr A-95 poz 1326 w sprawie wytycznych w zakresie dokonywania zmian w budżetach terenowych. Uchwałą Rady Ministrów nr 146 z dnia 27.03.1954 (M.P. A-32 poz 463) określono zasady w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planie budownictwa. Wszelkie zmiany wymagały wielu zgód różnych urzędów państwowych. Zarządzeniem z dnia 26.01.1954. (M.P nr A-12 poz 295) wydano zarządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad i trybu zatwierdzania rocznych planów sfinansowania inwestycji scentralizowanych limitowych na rok 1954.

Zgodnie z § 2 na podstawie otrzymanych z Ministerstwa Finansów limitów wydatkowych prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych zatwierdzały zbiorcze plany sfinansowania inwestycji dla prezydiów powiatowych rad narodowych (w tym stanowiących powiaty ust 2,3) a te powiatowe rady narodowe ( rady narodowe miast stanowiących powiaty pkt 2, 3 zatwierdzały swoje plany sfinansowania inwestycji . Plany te zgodnie z pkt 6, 7 były przesyłane bankowi, danej jednostce. Informacje o nich posiadały prezydia Wojewódzkich czy Powiatowych Rad Narodowych. Zgodnie z § 12 plany musiały być podpisane, zatwierdzone, przeanalizowane przez banki. Obowiązywały załączniki 1-4 do zarządzenia.

Ciąg dalszy artykułu >>

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki | blog o spółce cywilnej Czerwiec 21, 2015 o 14:08

Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy.

Odpowiedz

Paweł Gazda Czerwiec 23, 2015 o 10:29

ciąg dalszy już na blogu http://wywlaszczeniablog.pl

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariagazda@vp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: