Kwiecień 2015

Najczęściej w sprawach dotyczących nieruchomości przejętych w ramach reformy rolnej strony przedkładają postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ogólne, w którym nie ma mowy o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego. Na tej podstawie ustalany następnie jest krąg zainteresowanych uczestników. Przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych mają zastosowanie do osób zmarłych przed 2001r. Z uwagi na treść przepisów może […]

Czy można odzyskać dworki odebrane w ramach reformy rolnej

Paweł Gazda        06 kwietnia 2015        Komentarze (0)

W świetle obecnych możliwości i orzecznictwa odzyskanie  dworku jeśli pozostaje on w gestii Skarbu Państwa jest możliwe. Jeśli właścicielem jest jednak osoba trzecia, która zakupiła tą nieruchomość w dobrej wierze to uprawnionemu przysługuje jedynie odszkodowanie. Na cele reformy rolnej były przejmowane nieruchomości, które służyły lub mogły służyć do prowadzenia produkcji rolnej. W rzeczywistości jednak byłym […]

Czy można wygrać ze Skarbem Państwa Prokuratorią Generalną

Paweł Gazda        06 kwietnia 2015        9 komentarzy

Na tak postawione pytanie należało by udzielić takiej odpowiedzi. Zawsze można wygrać każdą sprawę bez względu na to kto jest przeciwnikiem jeśli ma się rację, jeśli ma się odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jeśli wie się czego można spodziewać się po przeciwniku jeśli wiemy czego można się spodziewać po sędziach i po sądzie. kiedy nie zaniecha […]