Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w skład którego nie wchodzi nic oprócz roszczeń

Paweł Gazda        13 kwietnia 2015        2 komentarze

Najczęściej w sprawach dotyczących nieruchomości przejętych w ramach reformy rolnej strony przedkładają postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ogólne, w którym nie ma mowy o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego. Na tej podstawie ustalany następnie jest krąg zainteresowanych uczestników. Przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych mają zastosowanie do osób zmarłych przed 2001r. Z uwagi na treść przepisów może się okazać, iż uprawnieni do dziedziczenia gospodarstwa rolnego mogą być inne osoby niż spadkobiercy nazwijmy to ,, ogólni”. To zatem np. innym osobom  lub w innym procencie należy się spadek dotyczący gospodarstwa rolnego.

Skoro gospodarstwo rolne odebrano czy to w drodze reformy rolnej czy też w drodze wywłaszczenia w formie aktu notarialnego czy decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu to w dacie śmierci zmarłego nic nie wchodziło. Powstaje pytanie czy dla ustalenia uprawnionych wystarczające jest dysponowanie ,, ogólnym ” postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku czy też konieczne jest dysponowanie postanowieniem Sądu o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego, którego przecież nie było. W praktyce wystarczy ,, ogólne” postanowienie spadkowe i ci wskazani w ,,ogólnym” postanowieniu spadkowym są uczestnikami postępowania i to im należne są ewentualne zyski po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Osoby pominięte w ,, ogólnym” postanowieniu spadkowym mogą skutecznie wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego nawet jeśli w skład tego gospodarstwa wchodzi jedynie roszczenie o jego odzyskanie i w dacie śmierci zmarły takiego gospodarstwa  już przecież  wywłaszczonego nie posiadał.

Jakie rodzi to konsekwencje. Po pierwsze osoby pominięte są uprawnione lub uprawnione w wyższym stopniu aniżeli wynika to z ogólnego postanowienia spadkowego. Posiadanie takiego postanowienia co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego jest podstawą do wznowienia postępowań, które zakończyły się negatywnie z udziałem osób z .,, ogólnego” postanowienia. Pozostaje także kwestia rozliczenia i zapłaty ewentualnego zachowku.

Wszystko powyższe oznacza, iż otwarta jest droga dla roszczeń osób uprawnionych  jeśli w skład spadku po zmarłym wchodziło wywłaszczone przez Państwo gospodarstwo rolne.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki |blog o spółce cywilnej Kwiecień 14, 2015 o 16:47

Widzę, że blog powstał dopiero niedawno. Życzę powodzenia i wytrwałości, będzie potrzebna na starcie 🙂 Tematyka bardzo ciekawa, będę zaglądał z zainteresowaniem.

Odpowiedz

Paweł Gazda Kwiecień 16, 2015 o 10:07

Dziękuję bardzo, mam nadzieję iż tematyka bloga będzie interesująca

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariagazda@vp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: