Grudzień 2015

Trybunał  Konstytucyjny w sprawie P6/13 umorzył postępowanie z pytania prawnego jednego z Sądów rozpatrującego  sprawę dotyczącą odszkodowania  za  grunty warszawskie przejęte  w  trybie  dekretu  warszawskiego.  Pytanie  dotyczyło uzależnienia  prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż nie […]