Trybunał Konstytucyjny nie rozszerzył możliwości domagania się odszkodowania za dekret warszawski

Paweł Gazda        23 grudnia 2015        Komentarze (1)

Trybunał  Konstytucyjny w sprawie P6/13 umorzył postępowanie z pytania prawnego jednego z Sądów rozpatrującego  sprawę dotyczącą odszkodowania  za  grunty warszawskie przejęte  w  trybie  dekretu  warszawskiego. 

Pytanie  dotyczyło uzależnienia  prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku.

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż nie może wydać rozstrzygnięcia  albowiem  w sprawie  mamy do czynienia  z zaniechaniem  ustawodawcy.

Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny sam nie ma kompetencji do oceny danej  sytuacji, albowiem  to  ustawodawca  winien  poczynić ewentualne  kroki  zmierzające  do ustalenia danej sytuacji prawnej.

Sąd pytający powziął wątpliwość co do zgodności art. 215 ust. 2 u.g.n. z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji, „ustanawiającymi równość wszystkich wobec prawa i dającymi wszystkim obywatelom prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Zdaniem sądu Trybunał powinien rozważyć, czy odebranie oznaczonej grupie właścicieli nieruchomości warszawskich prawa do odszkodowania nie narusza „zasady równej ochrony praw, co uzasadnia rozpatrywanie kwestionowanej regulacji z punktu widzenia ogólnych konsekwencji zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2), jak i z punktu widzenia ochrony praw wskazanych w art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP”. Ponadto sąd pytający zakwestionował zgodność art. 215 ust. 2 u.g.n. z zasadami poprawnej legislacji oraz zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji).

Ze względu na liczną grupę byłych właścicieli, którzy ze względu na kryterium czasowe nie podlegają regulacji art. 215 ust. 2 u.g.n., WSA zasugerował, by osoby te (lub ich następcy prawni) mogły w określonym terminie wystąpić ze stosownym wnioskiem o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość. Po upływie tego terminu wszystkie roszczenia odszkodowawcze powinny zostać wygaszone.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego takie rozumienie jest niewłaściwe. Dopóki  zatem przepisy prawa się  nie  zmienią  w  tym  zakresie,  a raczej się nie zmienią kategoria tych osób będzie pozbawiona odszkodowania.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Rafał Luty 4, 2016 o 15:09

Krótko i zwięźle. Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gazda z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariagazda@vp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: