Wrzesień 2015

Z  możliwości  zakupu nieruchomości    zgodnie  z nową  ustawą  o  ustroju rolnym    wyłączeni  zostali  wszyscy  obywatele  naszego kraju   i także  obcokrajowcy.   Jak  wynika  z ustawy  nie  podlegają  pod nią  jedynie  grunty objęte  planem  zagospodarowania  na  cele  inne  niż  rolne. To   oznacza, że  ustawa  obejmuje  wszystkie  inne  nieruchomości  i uniemożliwia  nimi  faktycznie  obrót. Według ustawy jedynie  rolnikowi  […]

Częstą sytuacją w praktyce jest okoliczność, iż wskutek wielu lat od momentu wywłaszczenia właściciel danej wywłaszczonej nieruchomości się zmienił. Czy można taką nieruchomość odzyskać? To zależy od wielu czynników. Należy bowiem wziąć pod rozwagę dwa przeciwstawne interesy, jeden obecnego właściciela, który np. kupił w dobrej wierze nieruchomość za czasami ogromne pieniądze. Z drugiej strony mamy […]