Inne przypadki utraty własności

Imperializm Państwa w świetle uchwały SN III CZP 30/07

Paweł Gazda        12 czerwca 2015        Komentarze (0)

W Uchwale  Sądu Najwyższego pełnego składu   z dnia 26 października 2007 r. III CZP 30/07   rozstrzygano  pojęcie ,,  imperializmu”  tj.  władczego  odebrania  ze  strony  Państwa  nieruchomości, którym  nie  można było  się przeciwstawić.   Imperializm  ten dotyczył  nieruchomości  odebranych  bez  jakiegokolwiek  tytułu prawnego  tj.  takiego, które  mogło by   prowadzić  do zasiedzenia  tak  przejętej nieruchomości i  starania się przez  […]

Odzyskanie majątku za nie oddanie ziemi do PGR

Paweł Gazda        02 czerwca 2015        Komentarze (0)

W czasach powojennych gdy nastała era komunistyczna, masowo nakłaniano rolników do oddania ziemi na rzecz powstających PGR. To co rozdano po reformie rolnej kazano oddać do PGR. Część rolników nie zgadzała się z tym i nawet publicznie nawoływała aby tej ziemi nie oddawać. Było to dla nich jednak bardzo bolesne. Za brak oddania ziemi groziły […]

Odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości

Paweł Gazda        13 maja 2015        Komentarze (0)

O ile nieruchomość została wywłaszczona, można próbować ją odzyskać. W wielu przypadkach jest to możliwe. Często jednak nie dochodzi do finału  z powodu  błędnego wyboru formy działania lub ich dublowania. Sprawy wywłaszczeniowe trwają chyba najdłużej ze wszystkich spraw cywilnych czy administracyjnych. Do mega szczęśliwców należy zaliczyć tych, którym uda się coś uzyskać po 2,3 latach. […]