Dekret warszawski-dekret Bieruta

Po  wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  stwierdzającego zgodność  z konstytucją  tzw  ,,małej  reprywatyzacji”  Prezydent podpisał  ustawę.   Ustawa  może  się komuś  podobać  lub  nie,  najważniejszą  jednak  zmianą w mojej  ocenie i  ważną dla  byłych właścicieli  jest możliwość  wygaszania  roszczeń reprywatyzacyjnych  z tytułu dekretu Bieruta.  Oznacza  to  nie mniej  nie  więcej tyle, iż  Miasto  Warszawa  może  ogłosić i na  […]

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z konstytucją przepisy dotyczące znowelizowanych przepisów o gruntach warszawskich. Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że w imię wyższych celów można pozbawiać części uprawnionych swych roszczeń. Wskutek wejścia w życie ustawy utrudnione  zostało zatem ubieganie się o swe prawa przez byłych właścicieli.

Decyzja administracyjna błędna a odszkodowanie

Paweł Gazda        03 marca 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu udało się mi z powodzeniem zakończyć prawomocnie trzy sprawy dotyczące uzyskania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Nieruchomości zostały wywłaszczone pod osiedle mieszkaniowe. Udało się doprowadzić do stwierdzenia, iż wydane decyzje wywłaszczeniowe wydane były z naruszeniem prawa. To naruszenie prawa polegało na naruszeniu przepisów o właściwości. Po prostu wydał decyzję organ, który nie miał […]

Trybunał  Konstytucyjny w sprawie P6/13 umorzył postępowanie z pytania prawnego jednego z Sądów rozpatrującego  sprawę dotyczącą odszkodowania  za  grunty warszawskie przejęte  w  trybie  dekretu  warszawskiego.  Pytanie  dotyczyło uzależnienia  prawa do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż nie […]

Dekret warszawski nowelizacja do Trybunału

Paweł Gazda        05 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Prezydent  Bronisław Komorowski skierował nowelizację ustawy o tzw. gruntach warszawskich do Trybunału Konstytucyjnego, która miała zdaniem szczególności Miasta Stołecznego Warszawy skończyć z tzw. dziką reprywatyzacją. Nowelizacją tej ustawy wprowadzone zostały nowe przesłanki rozpatrywania wniosków byłych właścicieli. Są one niekorzystne dla byłych właścicieli, albowiem pojawiają się nowe przesłanki umożliwiające odmowę ich wniosków, które przecież zgłosili kilkadziesiąt […]