Odszkodowania za wywłaszczenie

Decyzja administracyjna błędna a odszkodowanie

Paweł Gazda        03 marca 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu udało się mi z powodzeniem zakończyć prawomocnie trzy sprawy dotyczące uzyskania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Nieruchomości zostały wywłaszczone pod osiedle mieszkaniowe. Udało się doprowadzić do stwierdzenia, iż wydane decyzje wywłaszczeniowe wydane były z naruszeniem prawa. To naruszenie prawa polegało na naruszeniu przepisów o właściwości. Po prostu wydał decyzję organ, który nie miał […]

Stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowych.

Paweł Gazda        12 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Pierwszą drogą do odzyskania swej własności są postępowania o stwierdzenie nieważności. W wyniku tego postępowania można uzyskać pozytywną decyzję o tym, iż decyzja wywłaszczeniowa została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podstawą takiego stwierdzenia są wady w samej decyzji wywłaszczeniowej, powodujące niezgodność z prawem obowiązującym w dacie wydania decyzji o wywłaszczeniu. Pojęcie ,, rażącej wady” od […]

Odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości

Paweł Gazda        13 maja 2015        Komentarze (0)

O ile nieruchomość została wywłaszczona, można próbować ją odzyskać. W wielu przypadkach jest to możliwe. Często jednak nie dochodzi do finału  z powodu  błędnego wyboru formy działania lub ich dublowania. Sprawy wywłaszczeniowe trwają chyba najdłużej ze wszystkich spraw cywilnych czy administracyjnych. Do mega szczęśliwców należy zaliczyć tych, którym uda się coś uzyskać po 2,3 latach. […]

Skarb Państwa dalej wygrywa

Paweł Gazda        11 maja 2015        Komentarze (1)

Prokuratoria Generalna Skarbu państwa w 2014r. w sprawach dotyczących odpowiedzialności Skarbu Państwa,  z czego znaczna część dotyczy spraw wywłaszczeniowych,  ponownie  zanotowała  bardzo wysoką skuteczność.  Z zakończonych spraw 2462 prokuratoria wygrała, a przegrała zaledwie 218, z czego 63 – częściowo, łącznie oddalono roszczenia na 3,2 mld zł i 966 tys. euro. W 113 procesach przegranych przez […]

Najczęściej w sprawach dotyczących nieruchomości przejętych w ramach reformy rolnej strony przedkładają postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ogólne, w którym nie ma mowy o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego. Na tej podstawie ustalany następnie jest krąg zainteresowanych uczestników. Przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych mają zastosowanie do osób zmarłych przed 2001r. Z uwagi na treść przepisów może […]