Pozostałe zagadnienia

Odsetki od odszkodowań reprywatyzacyjnych czy się należą?

Paweł Gazda        12 października 2016        Komentarze (0)

W sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych do Skarbu Państwa, jak dawni właściciele nawet wygrywają sprawę dotyczącą należności głównej, przegrywają co do odsetek. Sądy zasądzają odsetki od dnia wydania wyroku a nie np. od dnia wezwania co miało miejsce np. 5 lat temu. Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 8.5% rocznie, wcześniej były większe. Oznacza to tym samym, iż […]

nowe postępowanie sądowo administracyjne

Paweł Gazda        20 sierpnia 2015        Komentarze (0)

W  dniu 15 sierpnia  weszła  w życie  zmiana  postępowania  sądowo administracyjnego.   Zmiana  ma  przyspieszyć  i uprościć  postępowanie  przed  Sądem  Administracyjnym i  niewątpliwie  idzie  w  dobrym kierunku  choć  z pewnością chciałoby się  więcej. Do  tej pory  bowiem  decydując  się  na  złożenie  skargi  do sądu  administracyjnego, której konsekwencją   zdecydowanej  większości  przypadków  jest  skarga  kasacyjna  do NSA,    w […]

Imperializm Państwa w świetle uchwały SN III CZP 30/07

Paweł Gazda        12 czerwca 2015        Komentarze (0)

W Uchwale  Sądu Najwyższego pełnego składu   z dnia 26 października 2007 r. III CZP 30/07   rozstrzygano  pojęcie ,,  imperializmu”  tj.  władczego  odebrania  ze  strony  Państwa  nieruchomości, którym  nie  można było  się przeciwstawić.   Imperializm  ten dotyczył  nieruchomości  odebranych  bez  jakiegokolwiek  tytułu prawnego  tj.  takiego, które  mogło by   prowadzić  do zasiedzenia  tak  przejętej nieruchomości i  starania się przez  […]

Odzyskanie majątku za nie oddanie ziemi do PGR

Paweł Gazda        02 czerwca 2015        Komentarze (0)

W czasach powojennych gdy nastała era komunistyczna, masowo nakłaniano rolników do oddania ziemi na rzecz powstających PGR. To co rozdano po reformie rolnej kazano oddać do PGR. Część rolników nie zgadzała się z tym i nawet publicznie nawoływała aby tej ziemi nie oddawać. Było to dla nich jednak bardzo bolesne. Za brak oddania ziemi groziły […]