Nowy obrót rolny

W nowej ustawie o ustroju rolnego komisja sejmowa przyjęła poprawki, które umożliwiają nabywanie nieruchomości przez kościół. Będą zatem dwa podmioty, tj. rolnik i kościół, które  będą mogły nabywać nieruchomości rolne. ( nieruchomość rolna to też ta z warunkami zabudowy, to też  domy  jednorodzinne, hale, magazyny, fabryki, grunty deweloperskie, przemysłowe, grunty w Warszawie obok Pałacu Kultury […]

Konsekwencje ustawy o ziemi w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Paweł Gazda        26 lutego 2016        13 komentarzy

W związku z zamiarami  wprowadzenia nowej ustawy o ustroju rolnym i faktycznym wywłaszczeniem nieruchomości rolnych przez Państwo, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił wystąpić do Pani premier ze swym stanowiskiem, zbieżnym z tym wszystkim o czym dotychczas pisałem. Warto poczytać, aby wiedzieć co czeka kilka milionów Polaków za kilka miesięcy: https://www.rpo.gov.pl/Do_PRM_ws_ksztaltowania_ustroju_rolnego.pdf

Nowa ustawa autorstwa Pis winna być  zdecydowanie przeanalizowana przez osoby tj. rolników i innych, którzy zakupili nieruchomości na kredyt i mają ustanowioną hipotekę. Zgodnie z propozycją  rządu ( tożsamą z przepisem ustawy autorstwa poprzedniej ekipy) hipoteka nie może być większa niż wartość nieruchomości. Jeśli zatem x za 1 milion zł kupił ziemię ( a nie […]

Ile kosztować będzie nowa ustawa Pis o obrocie rolnym

Paweł Gazda        11 lutego 2016        2 komentarze

Nowa ustawa o obrocie rolnym będzie naprawdę dużo kosztować. Po pierwsze ANR w zeszłym roku ze sprzedaży nieruchomości zarobił i przekazał do budżetu 1 miliard 850 milionów. Dodatkowe przychody około miliarda złotych są przeznaczone na funkcjonowanie ANR. Dochód ANR to około 3 miliardy rocznie. Dochód z dzierżaw to około 400 milionów. Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości na […]

W  projekcie  ustawy  dotyczącej  obrotu  nieruchomościami Prawo i  Sprawiedliwość  pozostawia przepis zabierający  tak  jak  to  uczyniono w  poprzedniej kadencji  prawo  pierwszeństwa dla byłych właścicieli nabycia swych  dawnych  zabranych  dekretem bieruta  nieruchomości. W  poprzednim  sejmie,  Prawo i  Sprawiedliwość  było  za  tym,  żeby  to prawo  zostawić a  nałożyć  na  spadkobierców  obowiązek  pracy na  gospodarstwie. Jak  wynika  z […]